Ar-Ge Merkezi

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge); bilgi dağarcığının artırılarak yeni bir ürün, sistem veya yazılım tasarlanmasında, sistematik olarak yapılan her türlü teorik ve pratik yaratıcı çalışma olarak tanımlanmaktadır. Endüstri Devrimi ile başlayan ve her geçen gün daha da gelişen üretim teknolojileri, sanayinin birçok alanında kendisini göstermektedir.

Yaratıcılıkla bütünleşerek verimliliği artıran ve ölçümlenebilir sonuçlarla başarı odaklı yürütülen ar-ge çalışmaları, gelişime açık her toplum ve kurum tarafından önemsenmekte ve desteklenmektedir.

Akar Tekstil Ar-Ge Merkezi

Kurulduğu 2004 yılından bugüne, hazır giyim sektöründeki tüm trendlere ve üretim teknolojilerine yakından şahitlik eden ve uygulayan Akar Tekstil; “5746 Sayılı Kanun” ile 3 Ağustos 2017 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Ar-Ge Merkezi Tescil Belgesi” almaya hak kazanmıştır.

2017 yılından beri faaliyetlerini İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yerinde sürdürmekte olan Akar Tekstil Ar-Ge Merkezi; laboratuvar, test ve prototip üretim alanlarından oluşan 4 bin 856 metrekarelik bağımsız bir alanda çalışmalarına devam etmektedir.

2017 yılında 17 proje ile Ar-Ge serüvenine başlayan Akar Tekstil Ar-Ge Merkezi, 2018 yılı sonu itibarıyla 5 projesini tamamlayarak hayata geçirmiş ve bugün 50 kişilik tekstil ve endüstri mühendislerinin de bulunduğu Ar-Ge personeli ile faaliyetlerine devam etmektedir.

2019 yılında ise devam eden 6 adet projeyi tamamlayan Akar Tekstil Ar-Ge Merkezi, 5 adet yeni projeyle 2020 yılına adım atmıştır. Üretimde verimliliği artırma amacıyla kurulan ve hâlihazırda 5 patent ve 2 markaya hayat veren Akar Tekstil Ar-Ge Merkezi, sürdürülebilirlik temelli üretim modelleri üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Kuruluş

3 Ağustos 2017 

Patent Sayısı

5

Ar-Ge Marka Sayısı

2

Ar-Ge Personel Sayısı

50

Ar-Ge Merkezi Stratejileri

Küresel ölçekte değişen pazar şartlarını ve bu doğrultuda yönlenen müşteri gereksinimlerini sürekli incelemekte olan Akar Tekstil Ar-Ge Merkezi, yapılan analizler doğrultusunda özgün ürün yelpazesini geliştirmenin yanı sıra; sürdürülebilir anlayış ile geleceğin üretim teknolojilerini hedefler.

Hedeflerine yönelik ar-ge faaliyetlerini ve teknolojik altyapı imkânlarını güçlendirecek her türlü yapılandırma çalışması için gerekli mali kaynakları, ar-ge stratejisi ile paralel olarak artan oranda ayırmaktadır;

Ar-Ge Merkezi Planları

  • Bilimin ışığında; inovatif ve sürdürülebilir üretim teknolojilerinin araştırılması, geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik, değer yaratan çalışmalara imza atmak,
  • Mevcut pazar gücünü artırmak ve yeni pazar fırsatları yaratmak,
  • Ar-ge çalışmalarına ayrılan bütçeyi her geçen yıl yüzde 5 oranında artırmak,
  • Ar-ge sonucu ortaya çıkan ürün gelirinin Akar Tekstil’in yıllık cirosunun üzerine çıkarmak,
  • Ödüllü yarışmalara inovatif proje fikirleri ile katılım sağlayarak, Ar-Ge Merkezi’ne ödüller kazandırmak; Ar-Ge Merkezi’nin bilinirliğini artırmak,
  • Ar-Ge Merkezi’ni bilim merkezi haline getirmek. Akademik platformlarda yer almak; makale ve kongre katılımları ile ar-ge merkezini sürekli olarak beslemek ve sektördeki bilgi ve tecrübeyi paylaşmak.

Rekabet

Pazara sunulan yeni ürünlerin ilerleyen yıllarda da rekabet avantajının devam edebilmesi için, geliştirilen ürünlere dair kalite ve standartların yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi adına planlamaların da beraberinde gerçekleştirilmesi, ar-ge stratejisi olarak benimsemektedir,

Süreklilik

Ar-Ge, etkinliklerine verilen ağırlığın artırılması ve senkronizasyonun daha iyi sağlanması, proje/sektör bazlı ürün/süreç geliştirme sürecinin performans ve verimliliğini iyileştirme, optimize edilmesi vb. alanlarda yürütülen çalışmalara süreklilik kazandırılması hedeflenmektedir,

Standartlaşma

Tüm yenilik ve geliştirmelerin standartlaştırılması ve bilgi akışlarını sağlayan mekanizmalar sayesinde yayılımının sağlanmasında da ar-ge bölümünün hedefleri arasında yer almaktadır.

Müşteri Memnuniyeti

Yeni ürün geliştirme projelerinde yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak,

İşbirliği

Akar Tekstil Ar-Ge Merkezi, ar-ge çalışmaları için ayrılan payı her geçen yıl artırarak, bu konudaki yetkin ve donanımlı insan kaynağını güçlendirerek gelişimlerini sürekli kılmayı hedeflemektedir. Gerek üniversite ve araştırma merkezleri ile yapılacak çalışmalarda, gerekse ulusal ve uluslararası araştırma-geliştirme işbirliği programlarına katılım sağlayarak mevcut ar-ge deneyimi ve birikiminin zenginleştirilmesi için yeni planlamalar yapmakta ve stratejilerini bu doğrultuda düzenlemektedir,

Akademi

Akar Tekstil Ar-Ge Merkezi, yüksek lisanslı ve doktoralı ar-ge personeli istihdamını artırmayı, bilimsel etkinliklere katılımı teşvik etmeyi, akademik makale ve bildiri yayınlanmasını desteklemeyi hedeflemektedir,

Eğitim ve Gelişim

Ar-Ge Merkezi etkinliğini ve kriterlerini kaybetmeden sürdürmek; kadrosunu nicelik ve nitelik bakımından korumak, yüksek lisanslı ve doktoralı çalışan istihdam sayısını artırmak,

Donanım

Ar-ge çalışmaları için ayrılan payı artırarak yeni teknoloji, teçhizat, bina/ofis, test merkezleri ve ekipmanları ile donatılmış ar-ge merkezine sahip olmak.