İnsan Kaynakları

Bir işletme, kurum veya örgütün amaçlarına ulaşabilmesinde ihtiyaç duyduğu fiziksel ve finansal kaynakların yanı sıra; en önemli ve güçlü kaynağı insandır. Üretilen bir ürünün ham maddesi, üretildiği tesis ve yatırım gücü önemli olmakla birlikte; bunları tasarlayan, geliştiren, üreten ve pazarlayan güç, insanın ta kendisidir. Bu bağlamda insanı tanıyarak, değerlendirerek ve anlayarak kurumun amaçlarına ulaşabilmesinde etkin ve verimli bir şekilde yönlendirebilmek, yani bu kaynağı yönetmek insan kaynaklarının görev ve sorumluluğudur.

Akar Tekstil ve İnsan Kaynakları

2004 yılında üretime başlayan Akar Tekstil, 2019 yılı itibarıyla üretim alanlarını farklı kentlere yayarak; İzmir’in ardından Manisa ve Mardin’deki tesislerini de faaliyete geçirmiş ve bugün 3 bini geçen insan kaynağıyla Ege Bölgesi’nin en büyük hazır giyim üreticileri arasında yerini almaktadır.

Üretimin her aşamasında; doğal kaynakların doğru ve etkin kullanımından atık kaynakların yönetimine, malzeme seçiminden endüstriyel ilişkilere kadar, “Sürdürülebilir Tekstil” parolasıyla hareket eden Akar Tekstil, insan kaynağı yönetiminde de örgütlü sendikasıyla uyum ve işbirliği içerisinde, yasal, şeffaf ve çağa uygun prosedürleri izler ve uygular.

Üretim hacminin artması ve gelişen istihdam ihtiyacıyla, 2015 yılında 50 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 100 bin metrekarelik bir alanda üretim yapmaya başlayan Akar Tekstil; bugün İzmir, Manisa ve Mardin’deki fabrikalarıyla üretim alanını 200 bin metrekareye, personel sayısını ise 3 bine yükselterek üretimlerine hız kesmeden devam etmektedir.

Ar-ge projelerinden üretim araçlarına, malzeme seçiminden enerji kullanımına, yatırımlarından insan kaynağı seçimine kadar üretimin her basamağında sürdürülebilirlik odaklı gelişen Akar Tekstil; başta çalışanları olmak üzere, alt tedarikçilerinden müşterilerine kadar tüm paydaşları ile sosyal sorumluluk ve etik değerler çerçevesinde davranır.

“Tüm süreçlerinde teknoloji destekli, yenilikçi ve esnek üretim yöntem ve yaklaşımlarını benimseyerek, merkezine de güçlü ve deneyimli İnsan Kaynağını alan Akar Tekstil, istihdam ve yatırım odaklı büyümektedir.”

Bölgesinde lider bir örme hazır giyim üreticisi olmayı amaçlayan Akar Tekstil; aşağıdaki ilkelerle hareket eder:

  • Mevcut değerlerini, hedef ve stratejileriyle birleştirerek sürekli olarak geliştirmek ve büyümek,
  • Kalitede sürekliliği sağlamak. Bu doğrultuda A’dan Z’ye Akar Tekstil’in tüm birimlerinde planlı ve sistemli bir yönetim ve örgütlenme ile hedeflenen kalite seviyesine ulaşmak ve artırmak,
  • Müşterilerle uzun vadeli ilişkiler kurmak ve geliştirmek,
  • İşçi sağlığı ile iş güvenliği ve iş kanununun gerekleri gibi endüstriyel ilişkilerin yanı sıra; çevre, enerji tüketimi, doğal kaynak kullanımı, atık kaynak yönetimi ve üretimin geliştirilmesi gibi alanlarda daima sürdürebilirliği esas alarak hareket etmek,
  • Yönetim ve çalışanlar için kaliteyi artırma ve çevreye yönelik eğitimlere yer vererek, çalışanların kendilerini geliştirebilmesi, standartlarını yükseltmelerine yönelik çalışmaları yapmak.

Akar Tekstil İnsan Kaynakları Politika ve Prosedürleri

Yılda 30 milyon adede yaklaşan ihracat kapasitesiyle Ege Bölgesi’nin en büyük 10 hazır giyim kuruluşu arasında yer alan Akar Tekstil; insan kaynakları bağlamında, aşağıdaki politika ve prosedürleri uygular:

• Sosyal Uygunluk / Sürdürülebilirlik Politikası,
• Dilek, Öneri ve Şikâyet Politika ve Prosedürü,
• Ayrımcılığın Önlemesi Politikası,
• Örgütlenme Özgürlüğü Politikası,
• Taciz ve Suiistimalin Önlenmesi Politika ve Prosedürü,
• Zorla Çalıştırmanın Önlenmesi Politikası,
• Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politika ve Prosedürü,
• Çevre Politikası,
• İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası,
• Çocuk İşçi Çalışmasının Önlenmesi Politikası.

Akar Tekstil için olmazsa olmaz bu prosedürlere ek olarak; kalite yönetim sistemi başta olmak üzere tüm departmanlarına yönelik politika ve prosedürler oluşturmuş, bunların uygulama sürecini yönetmekte ve sürecin her aşamasında bilgilendirmeler yapmaktadır.

İnsan Kaynakları Vizyonumuz

İnsan kaynakları ve tekstil/hazır giyim sektörlerinde fark yaratacak ve müşteri odaklı marka hedefine değer katacak sistem ve uygulamaları hayata geçirmek.

İnsan Kaynakları Misyonumuz

Marka heyecanına uygun yenilikçi sistemleri ve şirket çalışanlarına değer üreten insan kaynakları yapısıyla alanında fark yaratmak.

Akar Tekstil İşe Alım Süreci

Akar Tekstil olarak gücümüzü; alanında güçlü, yetkin ve dinamik kadromuzdan alıyoruz. Karşılıklı güven ve saygıya dayalı bir çalışma ortamı yaratarak potansiyelimizi oluşturuyor, katılımı destekleyerek potansiyelimizi sonuna kadar değerlendiriyoruz.

Akar Tekstil, başvuran tüm adayların, İnsan Kaynakları Departmanı ile yapacağı ilk görüşmenin öncesinde ve/veya sonrasında, ön elemeyi geçen adayların yapacakları ilgili departman sorumluları ile öncesinde ve/veya sonrasında hiçbir şekilde dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel tercih, politik görüş, hamilelik, askerlik, evlilik gibi konularda ayrımcılık yapılmayacağını kabul ve taahhüt eder.

İşletmenin devamlılığını sağlayacak, amaçlarını benimseyecek ve belirlenen işin gerektirdiği özellikleri gösterecek personelin seçimini, oryantasyon ve deneme süreci gibi belirlenen sistemler dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Adaylarımız iş başvurularını;

Şahsen müracaat ile kurumsal başvuru formumuzu doldurarak,

Üyesi olduğumuz internet iş arama portallarında bulunan açık pozisyonlarımıza başvuruda bulunarak,

Akar Tekstil İnsan Kaynakları Departmanı’na başvurabilirler.
İş başvurularına istinaden ilk görüşmeler İnsan Kaynakları Departmanı tarafından gerçekleştirilip, uygun görülen adaylar ilgili birim yöneticileri ile görüştürülmektedir.
İşe başlaması uygun görülen adaya, “İşbaşı Evrak Listesi” verilir ve bildirilen işbaşı tarihinde işletmede bulunması istenir.

Akar Tekstil'de İş Hayatı
Oryantasyon

Aramıza yeni katılan tüm çalışanlarımıza; firmamızı, kültürümüzü ve iş süreçlerimizi daha yakından tanıyabilmesi adına genel bir oryantasyon eğitiminin yanı sıra; iş sağlığı ve güvenliği gibi genel eğitimler de verilmektedir.

Staj

Meslek lisesi, yüksekokul veya lisans öğrencilerinden zorunlu staj kapsamında sigortaları okulları tarafından yapılan öğrencilerimiz, İnsan Kaynakları bölümümüze başvuruda bulunabilirler. Yapılacak mülakat sonrası ihtiyaç dâhilinde, uygun görülen adaylar stajlarını mevcut fabrika veya genel müdürlüğümüzde yapabilmektedirler.

Ücret Yönetimi

Tüm saat ücretli çalışanlarımız adil ücret yönetimi kapsamında iş ve zaman etütleri alınarak belirlenen 8 kademeli yetkinlik skalası çerçevesinde ücretlendirmektedirler. Toplu iş sözleşmesi kapsamında sendikalı çalışanlarımız, baz maaşlarına ilave olarak Devamlılık Primi, Aile Yardımı ve Yetkinlik Ücreti ödemeleri de almaktadırlar. İdari çalışanlarımız içinde yetkinlik bazlı bir ücret sistemi bulunmaktadır. Şirketimizde tüm maaş ödemeleri net ücret üzerinden hesaplanır.

Kurullar
Şirketimizde aşağıdaki kurular bulunmaktadır;
• Performans Kurulu,
• Yemek Kurulu,
• Kadın Kurulu,
• Dilek ve Şikâyet Kurulu,
• Engelli Kurulu,
• Disiplin Kurulu,
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu.