Kadına Şiddete Hayır!

Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü.

Akar Tekstil olarak, yasaların beraberinde; Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN WEPs) üyesi olarak da, kadına yönelik fiziksel, psikolojik ve cinsel her türlü şiddetin karşısındayız.

Bununla birlikte; “Ayrımcılığın Önlenmesi Politikası”, “Taciz ve Suistimalin Önlenmesi Politika ve Prosedürü” ve Kadın Kurulumuz ile başta kadın çalışanlarımızı gözetirken, farkındalık oluşturan eğitimlerle ise kadın ve erkek tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi görev ediniyoruz.

Akar Tekstil olarak, kadına yönelik şiddetin her zaman karşısındayız!

Geçtiğimiz ay Kula fabrikamızda başladığımız ve 650 çalışanımıza vermiş olduğumuz “Şirketlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi” ve “Şiddete Sıfır Tolerans” eğitimleri de bu görevlerimizden biri.

Birleşmiş Milletler’in ihtisas kuruluşu olan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından başlatılan “Şirketlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi” ve “Şiddete Sıfır Tolerans” eğitimleri ile tüm çalışanlarımızın iş yerinde ve gündelik yaşamda, şiddet ve tacize dair farkındalıklarının artmasına katkıda bulunuyoruz.

Hedefimiz; 2022’nin ilk çeyreğinde Mardin ve İzmir fabrikalarımızdaki tüm çalışanlarımıza bu eğitimleri sunmak.

Çok yakın bir zamanda kurumsal olarak benimsediğimiz geniş kapsamlı bir prosedürümüzü de duyurmak istiyoruz; “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Prosedürü”. İstihdamdan çalışan haklarına, kurum içi eğitimlerden çalışma koşullarına, tedarikçi seçiminden sivil toplum kuruluşu çalışmalarına kadar, tüm paydaşlarımızı kapsayan bir prosedür. Bu prosedürle çalışanlarımız ve çözüm ortaklarımıza kadının güçlenmesi konusunda yapacakları çalışmalarda mentorluk ederek yeni başarı hikâyeleri oluşturmayı amaçlıyoruz.

Bugün ise, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü 2021 Teması #DünyayıTuruncuyaBoya hareketine biz de katılıyoruz!

Çalışanlarımızın yüzde 60’ını kadınların oluşturduğu Akar Tekstil’de, üretimde yüzde 60, yönetimde ise yüzde 70 kadın üstünlüğümüzle, her zaman yinelediğimiz gibi; Akar Tekstil’de üretimde ve yönetimde kadınlar hep “1” fazla ve hep güçlü.

Akar Tekstil olarak, kadına yönelik şiddetin her zaman karşısındayız!

Leave a Reply