İzmir Fabrikamızdaki Stajyerlerimize Oryantasyon Eğitimi

2021 – 2022 bahar dönemi stajı için İzmir fabrikamızda staja başlayan lisans öğrencisi stajyerlerimize, oryantasyon kapsamında eğitim verildi. “Uluslararası Ticaret ve Finans”, “Ekonomi”, “Tekstil Mühendisliği”, “Endüstri Mühendisliği” ile “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri” bölümü öğrencileri olan stajyerlerimiz; oryantasyon kapsamında İzmir fabrikamızda saha turu yaparken, sektörümüzü de yakından tanıdılar.

Eğitimlerine uygun olarak üretim, finans ve insan kaynakları departmanlarında çalışma yaşamlarına ilk adımlarını atan stajyerlerimize, iş sağlığı ve güvenliği ile sürdürülebilirlik gibi konularda da eğitim verildi.

Kendilerine “aramıza hoş geldiniz” diyor, eğitim ve çalışma hayatlarında başarılar diliyoruz.

Leave a Reply