Turkishtime Ar-Ge’de 2 Kategoride Birden Yer Aldık!

Kurulduğu 2017 yılından bu yana üretimde yenilik ve verimliliğin yanı sıra; tekstil, sağlık, eğitim ve yazılım sektörlerine yönelik sürdürülebilir üretim modelleri ve ürünleri üzerinde çalışmalar gerçekleştiren Akar Tekstil Ar-Ge Merkezi, Turkishtime Ar-Ge’nin son sayısında yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylı ar-ge merkezlerinin, 2020 yılı verilerine göre farklı kategorilerde ele alınan çalışmada, ar-ge merkezimiz 2 kategoride listeye girdi. Akar Tekstil Ar-Ge Merkezi, ar-ge çalışmalarına en çok harcama yapan 500 firmanın olduğu listede 332’nci sırada, ar-ge alanında çalışan kadın personel sayısı sıralamasında ise 37’nci sırada konumlandırıldı.
Ar-ge merkezlerinin 2020 verilerine göre derlenen rapor niteliğindeki sayıda; ar-ge merkezlerinin yaptığı yıllık harcamalar, ar-ge alanındaki kadın personel istihdamı, patent ve faydalı model ile çalışanların eğitim durumları gibi istatistikler de paylaşılıyor.

Leave a Reply